ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

OS25 Structural

ALUMINCO

Το σύστημα OS25 αλλάζει τα δεδομένα στη σχεδίαση των εσωτερικών διαχωριστικών συμβάλλοντας στη δημιουργία χώρων με πλούσιο φωτισμό και αδιαμφισβήτητα μοντέρνα αισθητική. Προσφέρει εξαιρετικά κομψές κατασκευές και μεγαλύτερη διαφάνεια στην structural έκδοση του, ενώ οι τυπολογίες μονής και διπλής υάλωσης διακρίνονται για την στιβαρότητα και τη δυνατότητα δημιουργίας μιας πιο βιομηχανικής εμφάνισης.

Οι slim συναρμογές της νέας σειράς ακολουθούν με συνέπεια την αρχιτεκτονική τάση για ελάχιστο εμφανές αλουμίνιο, περισσότερη διαφάνεια και ενίσχυση του φυσικού φωτισμού, προσφέροντας κομψές προτάσεις για δημιουργία μοντέρνων γραφείων και ιδανικών εργασιακών συνθηκών που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σύγχρονων κτιριακών υποδομών ως προς την λειτουργικότητα και τις επιδόσεις του.

OS25

Διαχωριστικά εσωτερικών χώρων με μονό υαλοπίνακα

Το σύστημα OS25 αλλάζει τα δεδομένα στη σχεδίαση των εσωτερικών διαχωριστικών συμβάλλοντας στη δημιουργία χώρων με πλούσιο φωτισμό και αδιαμφισβήτητα μοντέρνα αισθητική. Προσφέρει εξαιρετικά κομψές κατασκευές και μεγαλύτερη διαφάνεια στην structural έκδοση του, ενώ οι τυπολογίες μονής και διπλής υάλωσης διακρίνονται για την στιβαρότητα και τη δυνατότητα δημιουργίας μιας πιο βιομηχανικής εμφάνισης.

Οι slim συναρμογές της νέας σειράς ακολουθούν με συνέπεια την αρχιτεκτονική τάση για ελάχιστο εμφανές αλουμίνιο, περισσότερη διαφάνεια και ενίσχυση του φυσικού φωτισμού, προσφέροντας κομψές προτάσεις για δημιουργία μοντέρνων γραφείων και ιδανικών εργασιακών συνθηκών που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σύγχρονων κτιριακών υποδομών ως προς την λειτουργικότητα και τις επιδόσεις του.

OS25

Διαχωριστικά Εσωτερικών χώρων με διπλό υαλοπίνακα

Το σύστημα OS25 αλλάζει τα δεδομένα στη σχεδίαση των εσωτερικών διαχωριστικών συμβάλλοντας στη δημιουργία χώρων με πλούσιο φωτισμό και αδιαμφισβήτητα μοντέρνα αισθητική. Προσφέρει εξαιρετικά κομψές κατασκευές και μεγαλύτερη διαφάνεια στην structural έκδοση του, ενώ οι τυπολογίες μονής και διπλής υάλωσης διακρίνονται για την στιβαρότητα και τη δυνατότητα δημιουργίας μιας πιο βιομηχανικής εμφάνισης.